Project information

Hospodářská politika desintegrace

Project Identification
MUNI/A/1031/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předkládaný projekt specifického výzkumu svým zaměřením přímo navazuje na předchozí projekty specifického výzkumu realizované na Katedře ekonomie. Hlavním tématem, na něž bude zaměřena pozornost, je hospodářská politika desintegrace, přičemž zkoumání hospodářské politiky představuje základ vědecké i pedagogické práce katedry ekonomie ESF-MU. Konkrétně bude zkoumán vztah mezi podporou secese ve vybraných regionech a zahraničním obchodem.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info