Project information

Makroekonomické aspekty závislosti na tabáku (MAZT)

Project Identification
MUNI/A/0991/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Návrh projektu je výsledkem připravované ekonomicko-statistické konzultace zpracování unikátních datových souborů Centra pro závislé na tabáku (CZT) Univerzity Karlovy (prof. Eva Králíková) a FIS VŠE (doc. Jakub Fischer).

Tato spolupráce včetně dosažení deklarovaných výsledků není podmíněna řešením projektu, přidělení projektu SV však umožní zapojit do výzkumu též studenty ESF MU (včetně vypisování a konzultací bakalářských a diplomových prací).
Pokud se naopak spolupráce ESF MU, FIS VŠE a 1. LF UK v prvním roce osvědčí, lze ji rozšířit a formalizovat např. podáním návrhu na společný grant GAČR či TAČR.

Cílem projektu je:

  • Odhadnout dopady změn nastavení spotřebních daní na vývoj indexu spotřebitelských cen a míry inflace.
  • Kvantifikovat náklady/přínosy kuřáků z hlediska státního rozpočtu ČR


(pro státy střední a východní Evropy takový odhad doposud neexistuje).

  • Vyhodnotit ekonomickou vhodnost jednotlivých přístupů k léčbě závislosti na tabáku.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info