Project information

Praktická stylistika českého jazyka pro 21. století (Stylistika21)

Project Identification
MUNI/FR/1200/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Těžiště projektu spočívá ve vytvoření elektronického studijního, prakticky orientovaného materiálu doplňujícího a rozšiřujícího standardní výuku stylistiky čj v kurikulech češtinářských oborů na PdF. Projekt reaguje zejm. na dvě aktuální tendence: 1) obecně se snižující povědomí o stylisticky adekvátní (kultivované) komunikaci ve standardizovaných, zejména psaných projevech a 2) vývoj lingvistiky, v jaz. projevech častěji reflektující vztah mluvenosti a psanosti, formálnosti a neformálnosti ap.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info