Project information

Inovace čtyř předmětů Geometrie pro učitelství 1. stupně základní školy se stavebnicí Geomag a výukovým softwarem Geogebra

Project Identification
MUNI/FR/1193/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je inovovat povinné předměty IMAp05 a IMAk05 - Geometrie 1, IMAp06 a IMAk06 Geometrie 2 na katedře matematiky PedF. Vytvořit výukový materiál zprostředkující studentům větší vhled do souvislostí geometrie s jinými předměty i světem kolem nás. Začlenit úlohy obsahující transferové nástroje, úlohy využívající didaktickou stavebnici Geomag, zapojit aktivně do výuky software Geogebra, aby se toto stalo přirozenými kompetencemi absolventů. Tento materiál dát k dispozici i v angličtině.