Project information

Protektivní a rizikové faktory ovlivňující průběh pooperační adaptace pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním (Kardio)

Project Identification
MUNI/21/DOS/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Výzkum je zaměřen na analýzu psychosociálních proměnných, které ovlivňují zdravotní stav a kvalitu života pacientů s chronickým KVO onemocněním po operaci s mimotělním oběhem. Posoudíme míru účinku vybraných protektivních a rizikových faktorů na úspěšnost pooperační adaptace. Výsledky pomohou specifikovat intervence s cílem posílit resilienci širokého počtu pacientů.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info