Project information
Vliv genderu na prozodii moderní čínštiny

Project Identification
MUNI/21/POS/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Výzkum vlivu genderu (a věku) mluvčích na prozodickou realizaci promluvy ve standardní čínštině. Interpretace zjištění získaných z jazykové části výzkumu a jejich usouvztažnění s genderem a věkem mluvčích pomocí metod lingvistické antropologie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info