Informace o projektu
Vliv genderu na prozodii moderní čínštiny

Kód projektu
MUNI/21/POS/2019
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Výzkum vlivu genderu (a věku) mluvčích na prozodickou realizaci promluvy ve standardní čínštině. Interpretace zjištění získaných z jazykové části výzkumu a jejich usouvztažnění s genderem a věkem mluvčích pomocí metod lingvistické antropologie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info