Project information

Rozvoj pedagogických kompetencí prostřednictvím finské metody Profesní seniorita (Profesní seniorita pro začínající VŠ pedagogy)

Project Identification
MUNI/FR/1267/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Skupinová metoda "Směrem k úspěšné profesní senioritě" (Profesní seniorita) je licencovaným a vědecky ověřeným nástrojem ke zlepšení kariérového řízení, motivace, profesního rozvoje a duševní pohody zaměstnanců a absolventů. Pomáhá vyrovnávat se na pracovišti s výzvami, jež jsou způsobeny rychle se měnícím pracovním prostředím. Projekt reaguje na strategické priority (konkrétně č. 4 a 9) uvedené v Dlouhodobém záměru MU na léta 2016 - 2020.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info