Project information

Obraz, znalectví a uměleckohistorická praxe – inovace kurzů DU0207 Úvod do dějin umění III.: Nauka o obrazech a kresbě a DU2004 Seminář IV: Znalectví v uměleckohistorické praxi

Project Identification
MUNI/FR/1077/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V inovované podobě by měla být výuka kurzů – DU0207 a DU2004 rozšířena směrem k praktické participaci studentů na výuce (základní technologické průzkumy obrazů a kreseb, problematika falz, vyhodnocení stavu zachování jednotlivých artefaktů), propojení s prací v terénu (průzkum předmětů „in situ“ nebo v rámci galerijních a muzejních sbírek) a zařazení hostujících odborníků z praxe (restaurátoři, galerijní a muzejní pracovníci).