Project information

Rozvoj humanitního rozměru studijního oboru Environmentální studia - inovace ve výuce filosoficky zaměřených předmětů

Project Identification
MUNI/FR/1385/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

V rámci projektu bude zrevidované kurikulum předmětů s filosofickým přesahem na oboru Environmentální studia a toto bude doplněno a rozvinuto v slabších, nebo úplně chybějících oblastech. Bude posílena role filosofie ve studiu jakožto konceptuálního podloží i kritického prizmatu, propojujícího celé studium. Měl by přispět k lepší celkové provázaností studia, vést u studenstva k většímu podporování schopností kritické reflexe, práce s odbornými texty a formulace vlastních akademických textů.