Project information

Slovníček česko-litevský a litevsko český

Project Identification
MUNI/21/SEF/2009
Project Period
1/2009 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Keywords
Lithuanian language; Czech language; Lithuanian conversation; Lithuanian dictionary; Baltic languages

Cílem tohoto projektu je příprava a vydání konversačního slovníčku česko-litevského a litevsko-českého. Při výuce litevštiny na Ústavu jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty MU se podařilo shromáždit velké množství jazykového materiálu v češtině a litevštině, jenž doposud nebyl lexikograficky zpracován. Studenti baltistiky také mají k dispozici velké množství jazykového materiálu, který nashromáždili v době studijních pobytů v Litvě nebo cest do Pobaltí. Slovníček česko-litevský a litevsko-český má za cíl tento materiál přehledným způsobem roztřídit a zpracovat. Výsledkem by měl být konversační slovníček určený pro širokou veřejnost. Konversační povaha slovníčku se projeví především v tématickém (nikoli abecedním) roztřídění hesel: páteřní strukturu slovníčku by tvořily základní životní a konversační situace (typu Cesta vlakem / letadlem / autem, Nákupy, U lékaře apod.) Slovníček bude uvádět fráze a věty, nikoli jednotlivá lexikální hesla, jak je tomu běžně v akademických slovnících.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info