Project information
Chromatin environment induced by genotoxic agents

Project Identification
GJ19-11880Y (kod CEP: GJ19-11880Y)
Project Period
1/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Poškození DNA indukuje reorganizaci chromatinu nezbytnou k navedení poškozených do těsné blízkosti opravných proteinových komplexů, nutných pro efektivní opravu poškozené DNA. V rostlinách není zcela známo, jakými změnami na úrovni pozice nukleosomů, výměny histonových variant nebo skladby histonových modifikací, okolí poškozené DNA během opravy prochází. V tomto projektu budeme detailně studovat změny chromatinu způsobené inhibitorem topoizomerázy I camptothecinem (CPT) a určíme, jak se mění umístění a složení nukleosomů, které oblasti genomu jsou CPT přednostně ovlivněny a zda určitá specifická dráha zprostředkovává odpověď na poškození DNA touto látku. V projektu budeme využívat rosrtlinných linií mutantních defektních v genech pro správné sestavování chromatinu, které vykazují odolnost vůči CPT a tak poslouží jako unikátní experimentální systém. Vzhledem k tomu, že CPT se používá k léčbě rakoviny a výsledek tohoto projektu přinese hlubší znalosti o buněčné odpovědi na stimulaci CPT, výsledky mohou být potenciálně využity také v klinickém výzkumu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info