Project information
Verifikace a analýza pravděpodobnostních programů

Project Identification
GA19-15134Y
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Pravděpodobnostní programy (PP) jsou programy napsané v některém z univerzálních programovacích jazyků obohaceném o pravděpodobnostní instrukce, např. o náhodné přiřazení hodnot proměnným dle dané distribuce. PP jsou využívány v různorodých oblastech, ke kterým patří strojové učení, počítačová bezpečnost či analýza síťových systémů. Abychom mohli zajistit, že systémy vyvíjené v těchto oblastech budou bezpečné a spolehlivé, je nutné vyvinout techniky pro jejich automatickou verifikaci, které musí pokrývat i verifikaci pravděpodobnostních programů. Cílem tohoto projektu je vyvinout automatické techniky pro analýzu a verifikaci těchto programů. Pro dosažení tohoto cíle navrhneme nové fundamentální koncepty (např. nové typy důkazů terminace či absence chyb v programu) a nové algoritmy založené na těchto konceptech. Rovněž budeme zkoumat využití těchto nových technik v aplikacích specifických pro oblast umělé inteligence (UI). Výsledky budou publikovány ve sbornících předních konferencí zaměřených na programovací jazyky, verifikaci a UI, a rovněž ve vybraných časopisech.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info