Project information

Project information
Zapojení studentů Fakulty informatiky do mezinárodní vědecké komunity 19 (SKOMU)

Project Identification
MUNI/A/1040/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Každoročně někteří z nejlepších doktorských a také i magisterských studentů Fakulty informatiky dosahují přijetí svých původních vědeckých příspěvků na některé z prestižních výběrových mezinárodních konferencí. Tyto vítané úspěchy jsou na jednu stranu dokladem kvalitní vědecké výchovy na naší fakultě, ale také na druhou stranu kladou velké nároky na finanční zajištění vyžadované účasti autorů na zmíněných konferencích. Každoročně předkládaný projekt je zaměřen právě na podporu aktivní účasti doktorských a magisterských studentů FI na takových vysoce špičkových informatických konferencích a také na podporu jejich vědecké přípravy k tomuto cíli. Podporovaná vědecká příprava studentů zahrnuje jejich aktivní účast na kvalitních tematicky zaměřených mezinárodních odborných školách, možnost částečné podpory odůvodněné dlouhodobé mezinárodní mobility doktorských studentů FI a také krátkodobé zvané přednáškově-výzkumné pobyty vybraných zahraničních odborníků na Fakultě informatiky.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info