Project information

Nahrazování směrnic nařízeními v Evropské unii

Investor logo
Project Identification
GA19-17403S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Zakládající smlouvy, jak je vykládá Soudní dvůr, jsou jistě základem integrace v Evropské unii. Důležité je nicméně též sekundární právo, tedy nařízení a směrnice, protože přináší podrobnou úpravu vzešlou z politických jednání orgánů EU. Nařízení zakládají oprávnění a povinnosti nejen členským státům, ale též jednotlivcům. Naopak směrnice musejí členské státy provést ve vnitrostátním právu. Častá selhání a nedostatky vyústily ve složité doktríny jejich uplatnění. Nyní EU stále častěji směrnice nahrazuje nařízeními. Jednotlivá nahrazení jsou předmětem odpovídající pozornosti odborné literatury. Komentáře, učebnice a monografie věnují pozornost směrnicím, legislativnímu procesu či výkladu nadnárodního práva EU. Samotná četnost nahrazování směrnic nařízeními, důvody pro ně, překážky a úskalí, jakož také obecná legislativní politika EU v tomto směru však předmětem hlubšího právníckého zkoumání nejsou. Standardní výzkumný projekt GAČR má za cíl tuto mezeru zaplnit.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info