Project information

Tvorba studijního materiálu pro hlavní profilující kurzy studijního programu Porodní asistence umožňující výuku orientovanou na studenty

Project Identification
MUNI/FR/1203/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V rámci projektu bude vytvořen inovativně koncipovaný studijní materiál (E-skripta), který umožní využití metod problem-based learningu a tím výuku orientovanou na studenty. Materiál bude vycházet z nejnovějších dostupných zdrojů, bude konzultován odborníky z praxe; bude vybaven bohatou obrazovou přílohou, fotodokumentací a praktickými příklady. Je určen zejména studentkám oboru porodní asistentka, ale může být využit také ve výuce dalších zdravotnických oborů na na LF.