Informace o projektu

Tvorba studijního materiálu pro hlavní profilující kurzy studijního programu Porodní asistence umožňující výuku orientovanou na studenty

Kód projektu
MUNI/FR/1203/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

V rámci projektu bude vytvořen inovativně koncipovaný studijní materiál (E-skripta), který umožní využití metod problem-based learningu a tím výuku orientovanou na studenty. Materiál bude vycházet z nejnovějších dostupných zdrojů, bude konzultován odborníky z praxe; bude vybaven bohatou obrazovou přílohou, fotodokumentací a praktickými příklady. Je určen zejména studentkám oboru porodní asistentka, ale může být využit také ve výuce dalších zdravotnických oborů na na LF.