Project information

Doplnění výukových materiálů Mikroekonomie I o videonahrávky obtížných partií a vynechané látky (Videonahrávky v Mikroekonomii I)

Project Identification
MUNI/FR/1427/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je doplnit studijní materiály předmětu Mikroekonomie I (fakultně povinný předmět pro všechny prezenční i kombinované studenty ESF MU) o videonahrávky, které pokryjí dvě oblasti: 1) obtížné partie látky a potřebné matematické základy budou pokryté krátkými videonahrávkami stylu Coursera zacílenými vždy právě na jedno téma; 2) látka, která je nyní určena pro samostudium, bude pokrytá videonahrávkou. Důraz bude položen na praktickou aplikaci látky.