Project information
Inovace výukových metod a studijních materiálů předmětu Mezinárodní účetní standardy

Project Identification
MUNI/FR/1041/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Koncepce Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) se odlišuje od českého pojetí účetnictví. Cílem projektu je formou inovace výukových metod a materiálů předmětu Mezinárodní účetní standardy, jež spočívá zejména ve vytvoření nových prakticky orientovaných úloh, prohloubit schopnost studentů interpretovat a kriticky hodnotit ustanovení IFRS jako vzájemně propojený celek zásad vykazování, zdůvodňovat použité postupy ve vztahu k dané účetní jednotce, a to v souladu s požadavky ACCA.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info