Publication details

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Pracovní sešit

Title in English International Financial Reporting Standards. Workbook
Authors

HÝBLOVÁ Eva HAMPL Filip

Year of publication 2019
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Description Tento studijní materiál je určený pro studenty předmětu Mezinárodní účetní standardy v prezenční i kombinované formě studia, (MPF_MUST, MKF_MUST). Obsahuje kapitoly týkající se regulace a harmonizace účetnictví, směrnice Evropské unie a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Význam Mezinárodních standardů účetního výkaznictví při sestavování účetní závěrek stále roste. Standardy procházejí procesem neustálého vývoje, aktualizacemi, vznikají nové, které reagují na aktuální ekonomický vývoj. Vzhledem k jejich rozsahu jsou v publikaci uvedeny pouze vybrané standardy, vztahující se hlavně k zobrazování majetku a sestavování účetních závěrek.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info