Project information

Modernizace předmětu Politiky cestovního ruchu (MPPCERU)

Project Identification
MUNI/FR/1231/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Modernizace předmětu ve smyslu POLITIKA není šedivá, ale pestrá jako duha. Podstatou projektu je změnit obsah výuky a způsob jejího pojetí, aby vedl k posílení odbornosti, rozvoji dovedností a celkovému zájmu studentů o politiku. Odbornost studentů prohloubí diskusní panel s experty z praxe a práce s informacemi přes výukové aplikace, které poslouží i k rozvoji dovedností jako je kritické myšlení a komunikace. Seminární práce v podobě odborné eseje pak upevní dovednosti stylizační.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info