Project information

Inovace předmětu NP2401 Aplikovaná kineziologie a antropomotorika (APKIN)

Project Identification
MUNI/FR/1287/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem projektu je inovace studijních materiálů předmětu NP2401 Aplikovaná kineziologie a antropomotorika. Konkrétně formou: 1) vytvoření 4 nových komplexních úloh řešených v jednotlivých týdnech semestru, 2) autorských řešení úloh vkládaných do studijních materiálů ISu doplněné o teoretický úvod, 3) elektronické domácí úkoly a 4) tvorbou sady 100 otázek k procvičení, resp. zápočtovému testu (odpovědníky v ISu).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info