Project information

Zvýšení výzkumného potenciálu Masarykovy univerzity

Project Identification
ROZV/12/2019
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Hlavním důvodem pro realizaci předkládaného projektu je reagovat na nejvýznamnější výzvy, před kterými v roce 2019 stojí Masarykova univerzita v oblasti výzkumu a které byly identifikovány v Plánu realizace DZ MU pro rok 2019.

Projekt je rozdělen do tří částí:
1) Podpora vědeckých pracovníků na začátku jejich vědecké kariéry
2) Podpora zapojování vědeckých pracovníků do mezinárodních výzkumných programů
3) Vzdělávání zaměstnanců Odboru výzkumu ve specifických dovednostech