Project information

Processing of waste products obtained during oil extraction from oil crop seeds on new commodities with nutritional and health benefits

Project Identification
QK1910302
Project Period
1/2019 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Agriculture of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice
Prague Institute of Chemical Technology
Agritec Research, Breeding and Services, Ltd.
HEMP PRODUCTION CZ, s.r.o.

Cílem řešení projektu je nalézt optimální způsob zpracování výlisků semen vybraných olejnin (kvalitativně odlišné odrůdy lnu setého, konopí seté, ostropestřec mariánský, tykev olejná). Řešeno bude zpracování těchto výlisků na bílkovinné koncentráty, mouky a frakce obohacené o bílkoviny, vlákninu a esenciální přírodní látky s pozitivními účinky na lidské zdraví. Cílem bude u získaných koncentrátů, mouk a frakcí stanovit látkové složení včetně esenciálních zdraví prospěšných komponent, charakterizovat bílkovinné profily a funkční vlastnosti, optimalizovat jejich stabilitu a zmapovat faktory, které ji ovlivňují a shromáždit data týkající se kvalitativní a kvantitativní odrůdové variability bílkovin semen lnu a konopí.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info