Project information

DP1_Management Národního centra kompetence pro Kyberbezpečnost

Project Identification
MUNI/33/DP1/2019
Project Period
1/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Národní centrum kompetence pro Kyberbezpečnost vyžaduje systematické a robustní řízení včetně rozdělení kompetencí v jednotlivých úrovní managementu, který bude zajištovat rozhodovací, kontrolní, administrativní a monitorovací procesy včetně řízení projektových rizik za účelem dodržení časových a věcných parametrů projektu. Ukotvení a úprava financování organizace, managementu a provozu NCK je nutné, aby byla zajištěna kontinuita a transparentnost provozu centra, které předpokládá svůj rozvoj jak z hlediska šíře zaměření výzkumných aktivit, tak i z hlediska rozsahu členů centra a zdrojů financování. Robustní mechanismy řízení budou rovněž vhodné při případném zapojení centra do mezinárodních sítí budovaných na úrovni EU v rámci plánovaných aktivit koordinačního centra ENISA, či na světové úrovni v rámci připojení NCK do struktur center typu S2ERC či NIST.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info