Project information
Zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2019 (Knihovna 2019)

Project Identification
MUNI/A/1299/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Primárním cílem projektu je zabezpečit relevantní a aktuální odborné publikace, které školitelé disertačních prací a vedoucí diplomových prací, studenti všech studijních programů a vědečtí pracovníci podílející se na právním výzkumu využijí při své práci. Relevantním kritériem pro výběr bude doporučení vycházející z jednotlivých oborů ve spolupráci s příslušnými garanty, a také na základě podnětů studentů. Takto získané publikace se pak využijí i v dalších vědeckých projektech jak vědeckých pracovníků fakulty, pedagogů, ale také studentů všech studijních programů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info