Informace o projektu
Zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2019 (Knihovna 2019)

Kód projektu
MUNI/A/1299/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Primárním cílem projektu je zabezpečit relevantní a aktuální odborné publikace, které školitelé disertačních prací a vedoucí diplomových prací, studenti všech studijních programů a vědečtí pracovníci podílející se na právním výzkumu využijí při své práci. Relevantním kritériem pro výběr bude doporučení vycházející z jednotlivých oborů ve spolupráci s příslušnými garanty, a také na základě podnětů studentů. Takto získané publikace se pak využijí i v dalších vědeckých projektech jak vědeckých pracovníků fakulty, pedagogů, ale také studentů všech studijních programů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info