Project information

Obchodní jméno jako předmět práva průmyslového vlastnictví

Project Identification
MUNI/A/1134/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Termín „obchodní jméno“ byl v českém právním řádu nahrazen k 1. lednu 2001 pojmem „obchodní firma“, který byl na našem území používán za období účinnosti ABGB. Obsah těchto právních institutů se však plně nepřekrývá a část materie dříve upravené pod problematikou práv k obchodnímu jménu zůstává dodnes opomenuta.

S ohledem na rostoucí hodnotu práv na označení, což můžeme demonstrovat na samotném vývoji české právní úpravy, kdy od 1. ledna 2014 je nyní možné převést obchodní firmu i bez závodu podnikatele, považujeme za důležité vymezit práva a povinnosti vážící se k tomuto základnímu právu podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku.

Cílem projektu je tedy výzkum problematiky práv k obchodnímu jménu v rámci stejnojmenného disertačního projektu na úrovni metaanalýzy v oblasti práv na označení a deskriptivně-analytický výzkum relevantní právní úpravy pro zodpovězení níže uvedených otázek, a to zejména v oblasti vztahů firemního práva a práva k obchodnímu jménu.

Publications

Total number of publications: 3