Project information

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2019 (DATABÁZE 2019)

Project Identification
MUNI/A/1300/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Primárním cílem projektu je zajistit aktuální a využitelné elektronické informační zdroje (databáze a obdobné zdroje) pro školitele, vedoucí diplomových prací, studenty a pro vědecko-pedagogickou činnost dalších pracovníků fakulty, a to podle jednotlivých oborů tak, aby byla zajištěn přístup pracovníků a studentů fakulty k aktuálním vědeckým poznatkům.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info