Project information
Legitimita soudního rozhodování (LESORO)

Project Identification
MUNI/A/0896/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

V současné době dochází ve střední Evropě k ústupu liberální demokracie, což je v některých státech spojeno i s oslabováním soudnictví. Tyto změny zvyšují důležitost zkoumání, v čem spočívá význam justice, kdy ji můžeme považovat za legitimní, kdy nikoliv. V rámci tohoto širokého tématu si zaslouží zvýšenou pozornost zejména problematika soudního rozhodování a jeho limitů. Cílem projektu je tudíž analyzovat, nakolik jsou toto rozhodování a jeho limity ospravedlnitelné z pohledu různých druhů a teorií legitimity.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info