Informace o projektu

Informace o projektu
Legitimita soudního rozhodování (LESORO)

Kód projektu
MUNI/A/0896/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

V současné době dochází ve střední Evropě k ústupu liberální demokracie, což je v některých státech spojeno i s oslabováním soudnictví. Tyto změny zvyšují důležitost zkoumání, v čem spočívá význam justice, kdy ji můžeme považovat za legitimní, kdy nikoliv. V rámci tohoto širokého tématu si zaslouží zvýšenou pozornost zejména problematika soudního rozhodování a jeho limitů. Cílem projektu je tudíž analyzovat, nakolik jsou toto rozhodování a jeho limity ospravedlnitelné z pohledu různých druhů a teorií legitimity.

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info