Project information

Connection - Contact - Community

1. Provoz umění a pozice výtvarných pedagogů
2. Umění a výtvarná pedagogika v mezinárodním kontextu
3. Umění a univerzita v roce stého výročí vzniku
Výzkum je zaměřen na institucionální rámec uměleckého provozu a pozici výtvarných pedagogů a nové profese "edukátora v kultuře" v galeriích a muzeích, dále na aktuální stav problematiky zprostředkování umění v preprimárním a primárním vzdělávání a na srovnání vzdělávacích koncepcí v přípravě budoucích vyučujících výtvarné výchovy. Samostatnou částí výzkumu je zpracování databáze uměleckých děl ve sbírce MU umístěných na PdF MU.
Doprovodnou součástí je veřejná prezentace umění na výstavách a celobrněnská akce Týden výtvarné kultury 2019.

Publications