Project information
Connection - Contact - Community

Project Identification
MUNI/A/1527/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

1. Provoz umění a pozice výtvarných pedagogů
2. Umění a výtvarná pedagogika v mezinárodním kontextu
3. Umění a univerzita v roce stého výročí vzniku
Výzkum je zaměřen na institucionální rámec uměleckého provozu a pozici výtvarných pedagogů a nové profese "edukátora v kultuře" v galeriích a muzeích, dále na aktuální stav problematiky zprostředkování umění v preprimárním a primárním vzdělávání a na srovnání vzdělávacích koncepcí v přípravě budoucích vyučujících výtvarné výchovy. Samostatnou částí výzkumu je zpracování databáze uměleckých děl ve sbírce MU umístěných na PdF MU.
Doprovodnou součástí je veřejná prezentace umění na výstavách a celobrněnská akce Týden výtvarné kultury 2019.

Publications

Total number of publications: 51


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info