Project information
How hybridisation and allopolyploidisation affect the diversity in three Brassicaceae tribes

Investor logo
Project Identification
GA19-06632S
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Charles University

Projekt se zabývá vlivem hybridizace a alopolyploidie při vytváření diverzity na příkladu tří tribů z čeledi Brassicaceae. Věnuje se genomickým, fenotypovým a ekologickým důsledkům vnitro- a meziploidního křížení a zhodnocení jeho významu pro rostliny v jejich přirozeném prostředí. Projekt využívá široké spektrum technik: genomických (RADseq, Hyb-seq target enrichment,
mikrosatelitové markery), in situ hybridizace (GISH, FISH, srovnávací malování chromozómů -CCP), měření obsahu DNA (velikosti genomu), multivariační morfometriky, asistovaná hybridizace a modelování ekologických a klimatických nik. Nespornou výhodou řešitelského kolektivu slibující zdárné řešení projektu je detailní znalost zahrnutých rostlinných systémů
včetně jejich evoluční historie, zkušenost s navrhovanými metodami u studovaných rodů i již sebraný materiál pro analýzy DNA. Příbuznost zkoumaných taxonů modelovému druhu Arabidopsis thaliana usnadňuje použití a interpretaci genomických metodik a zároveň zajišťuje
širokou odezvu publikovaných výsledků.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info