Informace o projektu
Vliv hybridizace a alopolyploidizace na diverzitu ve třech tribech čeledi Brassicaceae

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-06632S
Období řešení
1/2019 - 6/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Projekt se zabývá vlivem hybridizace a alopolyploidie při vytváření diverzity na příkladu tří tribů z čeledi Brassicaceae. Věnuje se genomickým, fenotypovým a ekologickým důsledkům vnitro- a meziploidního křížení a zhodnocení jeho významu pro rostliny v jejich přirozeném prostředí. Projekt využívá široké spektrum technik: genomických (RADseq, Hyb-seq target enrichment,
mikrosatelitové markery), in situ hybridizace (GISH, FISH, srovnávací malování chromozómů -CCP), měření obsahu DNA (velikosti genomu), multivariační morfometriky, asistovaná hybridizace a modelování ekologických a klimatických nik. Nespornou výhodou řešitelského kolektivu slibující zdárné řešení projektu je detailní znalost zahrnutých rostlinných systémů
včetně jejich evoluční historie, zkušenost s navrhovanými metodami u studovaných rodů i již sebraný materiál pro analýzy DNA. Příbuznost zkoumaných taxonů modelovému druhu Arabidopsis thaliana usnadňuje použití a interpretaci genomických metodik a zároveň zajišťuje
širokou odezvu publikovaných výsledků.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info