Project information

Faktory ovlivňující pracovní výkon

Project Identification
MUNI/A/1376/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřen na vztah mezi pracovním výkonem a různými charakteristikami, které ho ovlivňují. Je tvořen několika studiemi. První se věnuje psychologickému kapitálu (PsyCap) a jeho vztahu k pracovnímu chování. Druhá se věnuje mediačnímu vlivu pracovní angažovanosti na vztah mezi gamifikací a pracovním výkonem. Třetí je zaměřena na vztah mezi odpoutáním se od práce, pracovním stresem, well-beingem a pracovním výkonem. Dílčími části návrhu projektu se věnují validitě metod používaných při výběru pracovníků a vnímání žen na vedoucích pozicích v různých kulturách .

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info