Project information
Evaluace modelových sebeobranných situací a stresové tolerance studentů

Project Identification
MUNI/A/1403/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Studenti oborů SEBS a ASEBS jsou připravováni k profesnímu výkonu v zátěžovém prostředí (bezpečnostní složky, integrovaný záchranný systém). Schopnost odolávat akutnímu nebo kumulativnímu stresu je limitující pro řešení akutních stavů ohrožení (např. nutná obrana) nebo zvládání dlouhodobé zátěže bez negativního dopadu na zdraví. Cílem projektu je analyzovat stresovou toleranci a copingové strategie studentů pomocí baterie psychologických testů a tento stresový profil komparovat s výkonem studentů v modelové sebeobranné situaci simulující stav nutné obrany. Výsledky poskytnou zpětnou vazbu vyučujícím i studentům jako součást profesní prediagnostiky.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info