Informace o projektu

Informace o projektu
Evaluace modelových sebeobranných situací a stresové tolerance studentů

Kód projektu
MUNI/A/1403/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Studenti oborů SEBS a ASEBS jsou připravováni k profesnímu výkonu v zátěžovém prostředí (bezpečnostní složky, integrovaný záchranný systém). Schopnost odolávat akutnímu nebo kumulativnímu stresu je limitující pro řešení akutních stavů ohrožení (např. nutná obrana) nebo zvládání dlouhodobé zátěže bez negativního dopadu na zdraví. Cílem projektu je analyzovat stresovou toleranci a copingové strategie studentů pomocí baterie psychologických testů a tento stresový profil komparovat s výkonem studentů v modelové sebeobranné situaci simulující stav nutné obrany. Výsledky poskytnou zpětnou vazbu vyučujícím i studentům jako součást profesní prediagnostiky.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info