Project information
Vliv intervenčního respiračního a pohybového tréninku u skupiny hematoonkologických pacientů (HEMATOONKO)

Project Identification
MUNI/A/1196/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt sleduje vliv respiračního a pohybového programu na vybrané parametry u hematoonkologických pacientů v období remise. Jedná se o tyto parametry: pohovor s klientem, spirometrické vyšetření (VC, PEF, FEV1, FEV1/FVC), spiroergometrické vyšetření do vita maxima, spektrální analýza VSF, handgrip, složení těla pomocí bioelektrické impedance, frekvenční nutriční dotazník, standardizovaný test tělesné zdatnosti a test kvality života. Zahrnutí respiračního tréninku do intervenčního programu by mělo být nedílnou součástí pro rychlejší návrat pacienta do aktivit běžného života, případně i do aktivit zájmových. V naší studii chceme respirační trénink využít jako předpřípravu pro následující kardiotrénink.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info