Project information
Současné environmentální výzvy II - Cesty k udržitelnější a spravedlivější společnosti

Projekt spojuje odborné zájmy doktorských studentek a studentů Katedry environmentálních studií (KES) a skrze podporu jejich spolupráce i samostatné badatelské činnosti posiluje inter- a transdisciplinární přístupy k zkoumání environmentálních problémů a jejích sociálních souvislostí. Vzhledem k širokému záběru řešených témat je rozdělen na tři moduly podle tematické nebo metodologické příbuznosti a souvislosti výzkumných záměrů.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info