Project information

Modifikace povrchu polymerů redukčním plazmatem

Project Identification
MUNI/C/1673/2018
Project Period
2/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem práce je studium působení redukčního plazmatu generovaného dielektrickým bariérovým výbojem na flexibilní polymerní substráty. K analýze změn povrchových vlastností budou využity různé metody např. měření kontaktního úhlu a povrchové energie, skenovací elektronová mikroskopie a atomová silová mikroskopie.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info