Project information
Teoretická a empirická reflexe vývoje sociální struktury moderní české společnosti (TEREF)

Project Identification
MUNI/A/1505/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt chce podrobně empiricky zanalyzovat dílčí procesy podílející se na mezigenerační reprodukci sociální struktury. Proces mezigenerační obnovy stratifikačně relevantních znaků zahrnuje řadu dílčích procesů, zejména pak výběrové párování, diferenční plodnost a mezigenerační přenos statusu. V projektu se chceme zejména zaměřit na diferenční plodnost podle dosaženého vzdělání a mezigenerační přenos statusově relevantních znaků. Chceme tyto jevy zmapovat (zejména ve vyspělých společnostech s nízkou úrovní plodnosti) a nabídnout širší teoretické rámování a interpretaci empirických zjištění s ohledem na vývoj sociální struktury a jeho případnou polarizaci.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info