Project information

Proměny ve výchově a vzdělávání jako výzva pro pedagogické profese

Project Identification
MUNI/A/1233/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt se zaměřuje na výzkumnou reflexi odrazu proměn výchovy a vzdělávání v pedagogických profesích. Jeho cílem je na základě rešerší, analýz a empirického zkoumání v dlouhodobém horizontu směřovat k rozpracování diferencovaného přístupu k pedagogickým profesím, který by postihoval jejich společné jádro i jejich specifika a umožňoval adresovat výše zmiňované výzvy, jímž profese čelí. Za tímto účelem budou v rámci projektu podporovány vybrané již běžící projekty diplomových a doktorských prací studentů PdF MU a iniciovány projekty nové, které budou řešit vybrané problémy pedagogických profesí. Vznikne tak odborná publikační a debatní platforma pro prezentování výstupů, které budou potenciálně zhodnocovány pro modifikace kurikula přípravného a dalšího v pedagogických profesích.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info