Project information

Přístupy a metody ve výzkumu vzdělávání: seriál metodologických workshopů a konferencí (SEME 2019)

Cílem projektu je posílit metodologickou stránku odborných aktivit doktorských studentů na Pedagogické fakultě MU prostřednictvím jejich aktivního zapojením do série workshopů a konferenci věnovaných metodologii výzkumu vzdělávání. Důraz bude kladen na tradiční i inovativní přístupy, strategie, metody a techniky, které se uplatňují v interdisciplinárním výzkumu vzdělávání. Formou workshopů vedených zkušenými výzkumníky, které budou probíhat v mezidobí leden-říjen 2019, budou na konkrétních příkladech tyto přístupy apod. prezentovány doktorandům napříč doktorskými studijními programy fakulty. V závěrečné fázi projektu (listopad 2019) budou naopak doktorandi v rámci konference prezentovat své aplikace výzkumných přístupů zkušenějším kolegům, od nichž získají adresnou zpětnou vazbu.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info