Project information
Vývojové tendence německého jazyka a německé literatury se zahrnutím česko-německé problematiky a s přesahem k nordistickým a nederlandistickým aspektům

Project Identification
MUNI/A/1100/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt specifického výzkumu Vývojové tendence německého jazyka a německé literatury se zahrnutím česko-nemecké problematiky a s přesahem k nordistickým a nederlandistickým aspektům je prvořadě zaměřen na zkvalitnění témat, která jsou řešena na ÚGNN FF MU ve stávajících disertačních a magisterských pracích. Jeho cílem je podpora aktivit, které začleňují magisterské a doktorské studenty do badatelských témat, řešených na ÚGNN. Podpoření studenti budou moci díky projektu mohli lépe participovat na aktivitách a tématech, jež ÚGNN sdílí s ostatními germanistickými pracovišti v České republice i v zahraničí. Dalším cílem je poskytnout zejména magisterským studentům možnost smysluplně se podílet na projektových aktivitách ústavu.

Publications

Total number of publications: 47


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info