Project information

Správa předmětu Dějiny pravěku (podzim 2018) (Dějiny pravěku 2018)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/1737/2018
Project Period
1/2019 - 5/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt má za cíl podpořit zkvalitnění výuky předmětu HIA103: Dějiny pravěku (podzim 2018), a to jak v již proběhlém semestru PS 2018, tak i celý e-learning připravit k předání novým učitelům v nejbližším semestru (PS 2019). Od PS 2017 probíhá výuka předmětu s podporou e-learningu. Tato inovace je samotnými studenty hodnocena jako nejvíce přínosná (využitelná pro jejich další profesní rozvoj) z celého kurzu. E-learning předmětu se v sérii úkolů soustřeďuje na prohloubení pochopení archeologických pramenů a jejich využitelnosti pro historiky, jelikož pro studenty historie jsou právě tyto prameny těžko uchopitelné, a proto na jejich implementaci do svých prací často rezignují. E-learning výrazně podporuje aktivní vztah mezi učitelem a studentem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info