Project information

Project information
Atomically resolved in vivo NMR spectroscopy as a novel tool for biological testing of therapeutically important genomic non-canonical DNA targets and their interactions with drugs in phenotypically diversified cancer cells.

Project Identification
NV19-08-00450
Project Period
5/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Postupy pro vývoj nových terapeutik proti neoplastickým onemocněním gastro-intesticinálního traktu a pankreatu jsou v současné době založeny na využívání modelových buněčných linií. Biologické parametry těchto buněčných linií se ovšem v mnoha důležitých aspektech odlišují od parametrů buněk v tzv. primárních neoplastických tkáních reálných pacientů. Ukazuje se, že nezahrnutí těchto rozdílů do procesu vývoje léčiv ve svém výsledku vede k tomu, že vyvinutá léčiva vykazují sníženou biologickou aktivitou v průběhu terapie a nebo jsou funkční jen pro velmi omezený okruh pacientů.
V rámci výzkumného projektu prováděného na našem pracovišti se snažíme, společně s výzkumnými týmy Lékařské fakulty a Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity, vyvinout nové postupy pro stanovení vlivu vnitrobuněčného prostředí neoplastické tkáně na specifitu interakce mezi léčivem a molekulárním efektorem zprostředkovávajícím vlastní terapeutický účinek. Zároveň vyhodnocujeme potenciál využití těchto nových metod pro řízení léčebného postupu pro konkrétního pacienta.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info