Project information

Jsou příjem a asimilace nitrátu důležité pro reakci rostlin na sucho?

Project Identification
8J19DE007
Project Period
3/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt zkoumá základní souvislosti mezi příjmem a asimilací dusičnanových iontů v rostlině a reakcí rostliny na nedostatek vody. Využívá rostlin s nefunkčním asimilačním enzymem nitrát reduktázou a přesné chemické analytické metody pro zjištění mechansimů, které ovlivňují citlivost reakce rostlin na pokles dostupnosti vody v půdě. Cílem projektu je zejména získat první data pro přípravu návrhu komplexního výzkumného projektu.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info