Project information

Odborná exkurze na konferenci „ÖDaF Jahrestagung 2019“ ve Vídni

Project Identification
84p18
Project Period
3/2019 - 6/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of Vienna

Ve výuce němčiny jako cizího se objevuje požadavek na obsahovou orientaci. Očekává se propojení znalostí kulturních reálií a znalostí faktů s jazykovými kompetencemi. Očekávání a s realitou se ale ne vždy překrývají.
Návštěva konference ÖDaF, která je zaměřena právě na tuto problematiku, by měla umožnit českým studentům ve spolupráci s rakouskými studenty získat jak další kompetence pro jejich budoucí povolání, tak i nové didaktické podněty pro plánování výuky. Společná návštěva konference českými a rakouskými studenty mimo jiné představuje jedinečný způsob, jak se seznámit s možnostmi dalšího vzdělávání a výměny zkušeností i poznatků.