Project information

Project information
Nové směry v bioanalytických přístupech pro personalizovanou farmakoterapii schizofrenie (TDM olanzapinu v DBS)

Project Identification
MUNI/G/1464/2018
Project Period
3/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine

Předkládaný projekt podpoří zásadní a neodmyslitelnou spolupráci oboru bioanalytické chemie a klinické psychiatrie s farmakologickou interpretací dat. Projekt tak s využitím nejmodernějších metod analýzy a interpretací naměřených hodnot umožní klinickým psychiatrům lépe individualizovat léčbu pacientům s psychotickými poruchami a nabídne tuto individualizaci péče pro širší okruh pacientů, což s využitím konvenčního odběru plné krve doposud nebylo možné. Pokud se spolupráce osvědčí, nabízí se tak možnost dlouhodobé spolupráce na vývoji a validaci dalších metod analýzy i pro jiná léčiva.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info